Main content starts here.

포토 라이브러리

Kawazu cherry trees at the FujisanHongu SengenTaisha

촬영장소 후지노미야시
계절 겨울
카테고리 꽃, 역사・문화
사진 사이즈 3692px × 2537px
(5792KB)

SHIZUOKA GUIDE > Kawazu cherry trees at the FujisanHongu SengenTaisha